Milieukundige begeleiding bij ontspoorde trein Winsum

Home Projecten Milieukundige begeleiding bij ontspoorde trein Winsum

Milieukundige begeleiding bij ontspoorde trein Winsum

Op vrijdag 18 november ontspoorde de trein nabij Winsum nadat deze in botsing kwam met een melkauto. In het weekend daarna is van zaterdagmiddag tot en met zondagochtend gewerkt aan de vrijgekomen verontreiniging waarbij Enviso Ingenieursbureau de begeleiding van de sanering heeft uitgevoerd.

Interne ketensamenwerking

DBG bouw- en reststoffen had de regie bij dit project en heeft haar zustermaatschappijen ingeschakeld voor specifieke kennis, waaronder Enviso. Zo heeft Van der Wiel Infra & Milieu BV de afgraving van de verontreinigde grond uitgevoerd, Van der Wiel Transport BV voerde de verontreinigde grond af en leverde schoon zand aan en de verontreinigde grond is vervolgens door DBG bouw- en reststoffen geaccepteerd op de locatie in Groningen. Een mooi voorbeeld van de interne ketensamenwerking wat resulteerde in complimenten van ProRail en Strukton.