Vergunningsaanvragen Exploitatie Heechsan VOF

Home Projecten Vergunningsaanvragen Exploitatie Heechsan VOF

Vergunningaanvragen uitbreiding zandwinning

Voor Exploitatie Heechsân VOF verzorgt Enviso alle vergunningaanvragen voor het uitbreiden van de zandwinning fase II. Dit betreft onder andere omgevingsvergunningen, ontgrondingsvergunningen en ruimtelijke ordening. De eerdere vergunningaanvragen fase I en aanmeldingsnotitie MER zijn eveneens door Enviso verzorgd.

Nadat de bestemmingswijziging van de percelen, bedoeld voor de uitbreiding fase II, van kracht is geworden, zijn de vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet, Wabo en Waterwet aangevraagd en vergund. Exploitatie Heechsân VOF mag haar zandwinput aan de zuidoost zijde nu vergroten met ca. 8,5 ha. Naar verwachting kan er nu in de regionale zandbehoefte worden voorzien tot 2023.

Enviso past deze expertise tevens toe op andere zandwinlocaties.

Exploitatie Heechsân

Sinds 2000 is exploitatie Heechsân eigenaar van de zandwinning “it Heechsân” dat is gelegen nabij Kootstertille. De zandwinning, voorheen in eigendom van de kalkzandsteenfabriek, is in die periode verbonden met het Prinses Margriet kanaal, waardoor afvoer van het zand niet alleen per vrachtwagen maar ook per schip kan plaatsvinden. Inmiddels zijn de twee afzonderlijke, naast elkaar gelegen, winputten met elkaar verbonden. De vergunningen en de notitie MER-beoordeling die daarvoor nodig waren, zijn verzorgd door Enviso Ingenieursbureau.

Met een afzet van ca. 150.000 m3 zand per jaar is het voor Exploitatie Heechsân VOF wenselijk een tweede uitbreiding van de zandwinning te realiseren. Ook hiervoor heeft Enviso Ingenieursbureau de vergunningaanvragen verzorgd. Nadat de bestemmingswijziging van de percelen, bedoeld voor de uitbreiding fase II, van kracht is geworden, zijn de vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet, Wabo en Waterwet aangevraagd en vergund. Exploitatie Heechsân VOF mag haar zandwinput aan de zuidoost zijde nu vergroten met ca. 8,5 ha. Naar verwachting kan er nu in de regionale zandbehoefte worden voorzien tot 2023.