Vergunningaanvragen natuur- en recreatiewinst Hollandse Hout

Home Projecten Vergunningaanvragen natuur- en recreatiewinst Hollandse Hout

Vergunningaanvragen natuur- en recreatiewinst Hollandse Hout

In opdracht van Staatsbosbeheer verzorgt Enviso alle vergunningaanvragen voor het plan “natuur- en recreatiewinst Hollandse Hout”. Het plangebied is gelegen in de Hollandse Hout Zuid, tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen. Door het combineren van de kap- en verjongingswerkzaamheden met het aanleggen van een slenk wordt beoogd de natuur en recreatiewaarde van het gebied te verhogen.

Hiervoor heeft Enviso o.a. de volgende vergunningen aangevraagd:

  • Omgevingsvergunningen.
  • Ontgrondingsvergunningen.
  • Waterwetvergunning.

Daarnaast is een MER-beoordeling opgesteld. Op basis van de inmiddels verkregen vergunningen en toestemmingen, mag Staatsbosbeheer een slenk ter grootte van ca. 25 ha aanleggen. Enviso past deze expertise tevens toe op andere natuurontwikkelingslocaties.

Natuur- en recreatiewinst Hollandse Hout: wat houdt het in?

Het plan bestaat uit de aanleg van een slenk in het bosgebied Hollandse Hout Zuid. De bosvakken waarin  kap- en verjongingswerkzaamheden nodig zijn, zijn bepalend geweest voor de keuze van de locatie van de aan te leggen slenk. De vrijkomende materialen hout, klei en zand zullen deels worden hergebruikt in het project en deels worden afgevoerd. Door zowel steile als flauwe taluds aan te leggen aan zowel de zon- als schaduwzijde van de slenk wordt zoveel mogelijk ecologische variatie nagestreefd. Door middel van vlonderbruggen worden de bestaande paden intact gehouden. Een recreatieve toevoeging in het gebied zijn uitkijkplaatsen en een ligstrandje. Teneinde de invloed van het initiatief op de lokale waterstand, kwel en het zoutgehalte te minimaliseren is gekozen om de bodem van de slenk te bekleden met klei (vrijkomend uit het project) in combinatie met een ongereguleerde grondwaterstand.

Meer informatie?

Actuele informatie over het project vindt u op de website van Staatsbosbeheer. Klik daarvoor op onderstaande links. U kunt natuurlijk ook altijd een medewerker van Enviso om meer informatie vragen.

https://oostvaardersplassen.wordpress.com/tag/hollandse-hout

https://oostvaardersplassen.wordpress.com/2015/10/06/aan-de-slag