Vergunningaanvragen Bloemendalerpolder

Home Projecten Vergunningaanvragen Bloemendalerpolder

Vergunningaanvragen loskade en transportbaan Bloemendalerpolder

Voor wie wel eens richting Amsterdam rijdt zal het gebied herkenbaar zijn: een groot landschap tussen de snelweg A1 en de spoorlijn over het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier worden 2750 woningen gebouwd in een waterrijke omgeving. Van der Wiel is verantwoordelijk voor de overslagwerkzaamheden. Enviso Ingenieursbureau verzorgt voor Van der Wiel alle vergunningaanvragen voor de benodigde loskade in het Amsterdam-Rijnkanaal en de bijbehorende transportbaan naar het plangebied Bloemendalerpolder nabij Weesp.

Diverse vergunningen

Het betreft onder andere omgevingsvergunningen t.b.v. kap, een omgevingsvergunning t.b.v. bouw, een omgevingsvergunning t.b.v. het gebruik, een waterwetvergunning en er is een ontheffing BPR aangevraagd. Op basis van de inmiddels verkregen vergunningen en toestemmingen is de loskade aangelegd. Van der Wiel is in juni gestart met de overslagwerkzaamheden.

Bouwstoffenaanvoer Bloemendalerpolder nabij Weesp

Ten behoeve van de voorgenomen bouw van 2750 woningen in de toekomstige woonwijk Weespersluit verzorgt Van der Wiel de aanvoer van bouwstoffen (zand) en het aanbrengen daarvan in de planlocatie inclusief de benodigde voorbelasting. Zo’n 350.000 m3 zand wordt aangevoerd per schip. Hiertoe diende een loslocatie en aansluiting op de openbare weg te worden gerealiseerd. Rekening houdende met allerlei externe factoren is een het uiteindelijke ontwerp tot stand gekomen waarbij er een nieuwe, tijdelijke loslocatie wordt gerealiseerd in het Amsterdam-Rijnkanaal. Van het aan te leggen losponton wordt het zand met behulp van een hydraulische loskraan op een transportband geschept. Deze transporteert het zand over het bestaande fietspad in een vultrechter die is gesitueerd op een tijdelijk gehuurd deel van het achterliggende bedrijfsterrein van Waternet. Vanuit de lostrechter kan het zand worden geladen in vrachtwagens die over een tijdelijke transportweg die aansluit op de Zuiderzeelaan. Vanaf daar wordt het zand, via het bedrijventerrein Noord naar de nabij gelegen bouwlocatie vervoerd.

Actuele informatie over het project vindt u op onderstaande links: