Sanering 23 spoedlocaties te Groningen

Home Projecten Sanering 23 spoedlocaties te Groningen

Sanering 23 spoedlocaties te Groningen: de opdracht

In een bodemconvenant hebben het Rijk, de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over de aanpak van bodemverontreinigingen die een risico zijn voor mens, plant of dier. Landelijk is afgesproken om de plaatsen met ernstige bodemverontreiniging, waarvan de humane risico’s nog niet of nog niet geheel zijn weggenomen, vóór 31 december 2015 aan te pakken.

Samenwerking

Binnen de provincie Groningen zijn 28 locaties waarvan sprake is van een ernstige verontreiniging die mogelijk met spoed gesaneerd dient te worden. Enviso heeft met het consortium Van der Wiel/RHDHV de opdracht gekregen om te zorgen dat op alle 28 locaties een bodemsanering is uitgevoerd, of dat er maatregelen zijn genomen dat de risico zijn of worden aangepakt.

Aandeel Enviso

Dit betekent dat Enviso zich bezighoudt op alle werkvlakken. Zo worden er op locaties bodemonderzoeken uitgevoerd, rapporten geschreven, saneringsplannen opgesteld en vergunningen aangevraagd. Maar Enviso is ook betrokken als milieukundige of DLP-er bij de uitvoering van een bodemsanering. Verder komen aspecten aan bod zoals projectplanning, projectfinanciering en projectmanaging om de gestelde deadline van eind 2015 te halen.