Milieukundige begeleiding bij sanering te Best

Home Projecten Milieukundige begeleiding bij sanering te Best

Een uniek project

Een complex project waarbij een specialistische benadering noodzakelijk is; een sanering op plekken die niet goed bereikbaar zijn voor kranen. Een project dat Enviso op het lijf is geschreven omdat Enviso beschikt over de technische ‘know-how’ en tevens alle certificaten hiervoor in huis heeft.

Voormalig productielocatie

De saneringslocatie betreft een voormalige productielocatie van metaalproducten waarbij in het verleden ontvettingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De locatie is gelegen aan de rand van Best (nabij Eindhoven) vlak langs de A2. Ter plaatse is zowel de grond als het grondwater verontreinigd met VOCl’s. De grondverontreiniging bevindt zich geheel uitpandig en de grondwaterverontreiniging grotendeels onder de vml. productiehallen.

Specialistische benadering

Enviso heeft de verontreiniging verder in beeld gebracht en naar aanleiding hiervan een saneringsplan opgesteld. Tevens is de milieukundige begeleiding van de grondsanering verzorgd. Hierna is de in-situ en ex-situ sanering begeleid waarbij nutriënten en biomassa aan de bodem zijn toegevoegd waardoor de grondwaterverontreiniging wordt aangepakt. De komende jaren zal Enviso de in-situ en ex-situ sanering monitoren.

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bodem & Ontwikkeling te Sterksel conform de BRL 7001 en door NTP te Enschede conform de BRL 7002.