Bodemsanering Centrumplan te Veendam

Home Projecten Bodemsanering Centrumplan te Veendam

“Dit is een project die ons heel goed past vanwege de flexibiliteit die wij tonen in dit soort gevallen want het project stond onder enorme tijdsdruk vanwege nieuwbouw/oplevering van een supermarkt. Daarbij kwam dat gedurende de sanering onverwachts een andere verontreiniging werd aangetroffen waarvoor in no-time zaken geregeld moesten worden. In dat geval is een goed contact met de bevoegde instanties, waarover wij beschikken, onontbeerlijk.”

Saneringslocatie Centrumplan te Veendam

De saneringslocatie betreft een voormalige locatie van een busmaatschappij waar de voertuigen in het verleden voorzien werden van brandstoffen en een binnenstedelijke locatie. De locatie is gelegen in het centrum van Veendam. Plaatselijk is zowel de grond als het grondwater verontreinigd met minerale olie en integraal is het gebied verontreinigd met zware metalen en PAK als gevolg van binnenstedelijke ontwikkelingen vanuit het verleden. De sanering houdt verband met de reconstructie/herontwikkeling van het gebied.

Werkzaamheden Enviso

In de afgelopen periode heeft Enviso de sanering voorbereidt middels het opstellen van een saneringsplan en BUS-melding. Daarna is fasegewijs de milieukundige begeleiding van de grondsanering verzorgd. In de komende tijd zal Enviso het resterende deel begeleiden en de evaluatierapportages opstellen evenals een stukje nazorg uitvoeren.

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Anteagroup conform de BRL 7001.