Bodemonderzoek en grondsanering te Oude Pekela

Home Projecten Bodemonderzoek en grondsanering te Oude Pekela

Bodemonderzoek en grondsanering Kerklaan 14-18 Oude Pekela

Dit geval van bodemverontreiniging is één van de 28 spoedlocaties binnen de provincie Groningen. Op de locatie heeft een voormalig benzine-servicestation gestaan met in totaal vier ondergrondse tanks. In 2015 heeft Enviso de grondverontreiniging volledig in beeld gebracht en op basis van de resultaten een deelsaneringsplan voor dit ernstige en spoedeisende geval van bodemverontreiniging geschreven. Op basis hiervan is door de provincie Groningen een bestek geschreven en aanbesteed.

Grondsanering

In het najaar van 2016 heeft Enviso in samenwerking met Van der Wiel Infra & Milieu BV in opdracht van de provincie Groningen de grondsanering uitgevoerd. Onder begeleiding van Enviso zijn de ondergrondse tank gereinigd en verwijderd. In totaal is circa 10.000 m³ verontreinigde grond tot een diepte van circa 3,0 m-mv ontgraven. Aandachtspunten waren met name het woonhuis direct gelegen nabij het ontgravingsvak en de rijbebouwing aan de overzijde van de kerklaan. Om de veiligheid van de werknemers maar zeker ook de bewoners te garanderen, is een continu luchtmonitoringssysteem ingericht met meetapparatuur nabij de kwetsbare objecten. Naast het verzenden van signalering- en alarmsignalen kon dit systeem door de aannemer, de veiligheidskundige en de opdrachtgever elk moment worden uitgelezen.

Grondwaterverontreiniging

De grondwaterverontreiniging bleek tijdens de eerste bodemonderzoeken in de diepte niet uitgekarteerd. Bij het plaatsen van een peilbuis in de kern tot 40 m-mv bleken nog sterk verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten in het diepe grondwater aanwezig te zijn. In fasen zijn we verder gegaan met het uitkarteren van deze sterke verontreiniging die uiteindelijk tot een diepte van 60 m-mv werd aangetroffen. In verticale richting heeft de verontreiniging zich al verspreid tot minimaal 100 meter vanaf de bron.