Automatisering grondwaterstandmonitoring zandwinput Nij Beets

Home Projecten Automatisering grondwaterstandmonitoring zandwinput Nij Beets

Automatisering grondwaterstandmonitoring zandwinput Nij Beets

In de vergunningsvoorschriften van de ontgrondingsvergunning van de zandwinput te Nij Beets wordt monitoring van de grondwaterstand in de directe omgeving van de zandwinput voorgeschreven. Enviso Ingenieursbureau voert de monitoring uit voor de vergunninghouder.

De monitoring is onlangs geautomatiseerd. Er wordt vanaf dit jaar gebruik gemaakt van de meetinstrumenten in de vijf monitoringspeilbuizen die met behulp van geluidssignalen de actuele grondwaterstand meten en vastleggen. Enviso heeft het geautomatiseerde monitoringssysteem aangelegd en voert tevens de monitoring uit. In dit geval betekent dat, dat Enviso de meetgegevens regelmatig uitleest en de gegevens upload naar een, in de vergunning bepaald, dataportaal.