Privacy & cookies

Home Privacy & cookies

Privacy & cookies

Wij, Enviso Ingenieursbureau, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan te worden. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, aan wie de gegevens worden verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Enviso Ingenieursbureau hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht u hierover vragen hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op info@enviso.nl en/of telefoonnummer 0512-586246.