Kwaliteitsborging

Home Over Enviso Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging bodembeheer

Enviso Ingenieursbureau hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Daarom zijn wij gecertificeerd voor het kwaliteitssysteem ISO 9001 en ISO 14001 en voor de VGM Checklist Aannemers (VCA**).

In het kader van Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) is het voor bodemintermediairs een verplichting om voor diverse bodemgerelateerde activiteiten een certificaat en erkenning in het bezit te hebben. Deze actuele erkenningen zijn te controleren op de website van RWS Leefomgeving.

Onze certificaten

Enviso is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Download de certificaten hier:

Certificaat ISO 9001 Enviso   Certificaat ISO 14001 Enviso   Certificaat VCA Enviso

Daarnaast voeren wij de volgende erkende werkzaamheden onder certificaat uit:

BRL SIKB 1000: Monsterneming voor partijkeuringen

  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.
  • Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen.

BRL SIKB 2000: Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
  • Protocol 2018: Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

BRL SIKB 6000: Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, inbegrepen in de waterbodem en nazorg

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg.

Kwaliteitsborging - Enviso