Waterbodemonderzoek

Home Diensten Milieutechniek Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Het woord zegt het al, onderzoek gericht op de bodem onder het water. Het zijn de (slib)lagen onderin vaarten, sloten, vijvers, kanalen of meren.

Enviso Ingenieursbureau is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van waterbodemonderzoek. Een waterbodemonderzoek start altijd met een historisch onderzoek conform de NEN 5717. Op basis daarvan kunnen wij een vervolgonderzoek uitvoeren conform NEN 5720. Als er vermoeden bestaat dat de waterbodem is verontreinigd met asbest, dan vindt aanvullend een asbestonderzoek plaats.

Elk waterbodemonderzoek is uniek en heeft een eigen doelstelling. Zo speelt bij waterbodemonderzoek ten behoeve van het baggeren van watergangen (onderhoud) de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie in relatie tot kwaliteit een grote rol. Maar bij het verdiepen van een vaarweg is de kwaliteit en de verwerkingsmogelijkheden van verschillende bodemlagen belangrijk.

Tijdens de monstername bepaalt de monsternemer de samenstelling, dikte en opbouw van de sliblaag en de samenstelling van de onderliggende waterbodem. Bij Enviso zijn wij in het kader van Kwalibo gecertificeerd om deze veldwerkzaamheden uit te voeren onder het procescertificaat (BRL 2000, protocol 2003).

Afspraak maken?

Wilt u uw waterbodemonderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd milieuadviesbureau? Enviso is voor u de juiste partner. Maak vandaag nog een afspraak voor bodemonderzoek met één van onze bodemspecialisten.