Partijkeuring AP04

Home Diensten Milieutechniek Partijkeuring AP04

Partijkeuring AP04

Om grond en bouwstoffen te mogen hergebruiken is het, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, vaak verplicht om de kwaliteit van de grond en materialen te laten keuren. Aan de hand van een partijkeuring (AP04 onderzoek) wordt bepaald of de grond c.q. bouwstoffen geschikt is/zijn voor hergebruik. Enviso kan deze partijkeuring, conform de geldende richtlijnen, voor u uitvoeren. Als erkend bodemintermediair keuren wij uw grond onder het certificaat BRL 1000 en het bijbehorende protocol 1001 (grond) en protocol 1002 (niet-vormgegeven bouwstoffen).

Partijkeuring grond

De uitvoering van de partijkeuring voeren wij in-situ uit (vanaf het maaiveld) of middels depotbemonstering. Bij in-situ onderscheiden wij eventuele grondsoorten tijdens de monsterneming en kunnen we rekening houden met de verwachte chemische samenstelling van de partij. Bij een depotbemonstering is onderscheid tussen grondsoorten lastiger. Welke uitvoering de voorkeur geniet, is afhankelijk van de situatie.

Partijkeuring 04 - Enviso

Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komen veelal niet-vormgegeven bouwstoffen vrij, zoals stabilisatielagen onder wegen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Granulaten (gebroken puin).
  • (Hoogoven)slakken.
  • Andere steenachtige materialen.

Ook bij de partijkeuring van niet-vormgegeven bouwstoffen geldt dat wij de partijkeuring bij voorkeur in-situ uitvoeren vanwege de bij hierboven genoemde redenen.

Keuring aanvragen?

U bent op zoek naar een gecertificeerd en erkend bodemintermediair? Bij Enviso bent u aan het juiste adres. De uitkomst van de partijkeuringen verwerken wij in een rapport, voorzien van het keurmerk “Kwaliteitswaarborg Bodembeheer”. In deze verklaring staat of de grond en/of de bouwstoffen voldoen aan de hergebruiknormen. Dit kunt u zodoende gebruiken als officieel document voor het hergebruik van de partij grond. Neem voor meer informatie over een partijkeuring contact met ons op.