Grondwaterstandmetingen

Home Diensten Milieutechniek Grondwaterstandmetingen

Grondwaterstandmetingen

Voor diverse projecten is het noodzakelijk om grondwaterstandmetingen uit te voeren om de invloed van omgevingsfactoren op het grondwater vast te stellen. Vaak is monitoring van de grondwaterstand een vereiste uit een projectgebonden vergunning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zandwinputten.

Gerelateerde afbeelding

Op basis van hydrologische gegevens wordt de positie van de monitoringspunten en de te monitoren grondwaterlaag vastgesteld. De metingen kunnen handmatig of geautomatiseerd (diver waterlevel datalogger) worden uitgevoerd. Enviso kan voor u de aanleg en waterstandsmetingen verzorgen evenals de rapportage daarvan. In sommige gevallen worden de gegevens openbaar gemaakt op daarvoor bestemde digitale gegevens portalen. Ook dat kan Enviso voor u verzorgen.

 

Monitoring opzetten of laten uitvoeren ?

Wilt u de grondwaterstandmonitoring aan specialisten uitbesteden ? Enviso heeft ruimschoots ervaring met het zowel kort- als langjarig monitoren van grondwater. Wij helpen u graag verder. Neem vandaag contact op voor een afspraak.