Grondwatermonitoring

Home Diensten Milieutechniek Grondwatermonitoring

Verontreinigd grondwater

Bij bodemsaneringen is vaak sprake van vrijkomend verontreinigd grondwater. Voor lozing van grondwater dient u, in het kader van het Activiteitenbesluit, te beschikken over een vergunning. Om te voldoen aan de gestelde lozingsnormen is het vaak nodig dat het onttrokken grondwater wordt gezuiverd. Middels grondwatermonitoring wordt het verspreidingsgedrag van verontreinigd grondwater bewaakt. Enviso verzorgt voor u de monsterneming en rapporteert analyses aan het bevoegd gezag.

Grondwatermonitoring - Enviso

Grondwatermonitoring

Een vereiste van de verleende vergunning is dat er monsters worden genomen van het te lozen grondwater. Wij kunnen deze monsters van het influent en effluent voor u verzorgen. Daarbij maakt het niet uit of u gebruik maakt van een eigen waterzuiveringsinstallatie, of van ons of derden. Wij houden voor u de volgende gegevens bij:

  • Concentraties aan verontreinigende stoffen dat de waterzuiveringsinstallatie ingaat (influent) en uitgaat (effluent).
  • De reinigingsgraad van de installatie, op basis van de concentraties influent/effluent.
  • De benodigde technische gegevens.

Monsterafname aanvragen?

Wilt u de bemonstering van uw vervuilde grondwater aan specialisten uitbesteden? Enviso heeft ruimschoots ervaring in waterzuivering en de monsterafname van het influent en effluent. Wij helpen u graag verder. Neem vandaag contact op voor een afspraak.