Asfaltonderzoek

Home Diensten Milieutechniek Asfaltonderzoek

Asfaltonderzoek

Asfalt kan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) bevatten, beter bekend als teer. Sinds 1991 is het gebruik van teer in asfaltproducten verboden vanwege de schadelijkheid voor het milieu. Hergebruik van ongereinigd teerhoudend asfalt granulaat (TAG) is sinds 2001 ook niet meer toegestaan. Middels een asfaltonderzoek kan Enviso voor u bepalen of uw asfalt al dan niet teerhoudend is. Dit doen wij middels een indicatieve methode (PAK-markertest) of een analyse in het laboratorium (DLC- of HPLC-analyse).

Asfaltonderzoek - Enviso

Asfalt hergebruiken

De geschiktheid van uw asfalt voor hergebruik hangt dus af van het feit of er sprake is van PAK-verontreiniging of niet. Dit kunnen wij laag voor laag voor u onderzoeken. Bij een teergehalte hoger dan 75 mg/kgds is het asfalt ongeschikt voor hergebruik. Als uit het asfaltonderzoek blijkt dat slechts een deel van de asfaltkern teer bevat, dan heeft u de keuze om de lagen gescheiden te laten frezen en af te voeren. De ” niet-teerbevattende” lagen kunnen dan voor hergebruik worden verwerkt. Onderzoek naar de teerhoudendheid van asfalt(lagen) kunnen wij uitvoeren volgens de CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt”.

Uw asfalt laten onderzoeken?

Wilt u meer weten over het asfaltonderzoek en eventueel hergebruik van asfalt? Onze specialisten hebben ruime kennis en ervaring, en voorzien u graag van een uitgebreid en kostenefficiënt advies. Neem gerust contact op voor een afspraak.