V&G-plan

Veiligheids- en gezondheidsplan

U wilt starten met een bouwproject waar meerdere partijen samenwerken? Of gaat werken aan een groot bouwproject met een hoog risico? Dan dient u vooraf een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen. Onder risicovolle projecten worden de volgende situaties en werken verstaan:

  • Werken met verontreinigde grond.
  • Graven van putten.
  • Graven van sleuven.
  • Kabel en leidingen trac├ęs.
  • Werken met verontreinigde grond.

De inhoud

In een veiligheids- en gezondheidsplan staat omschreven met wie en op welke manier wordt samengewerkt met de betrokken partijen, zoals de opdrachtgever en (onder)aannemer. Daarnaast staat vermeld welke risico’s er zijn en welke veiligheidsvoorzieningen daarvoor worden getroffen. Met een V&G-plan voorkomt u onveilige situaties zoveel mogelijk en schept u duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Enviso - V&G plan

Veiligheid- en gezondheidsplan aanvragen?

Enviso is u graag van dienst bij het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. U vraagt een V&G-plan al aan in de voorbereidende fase. Wij zorgen dat alle van toepassing zijnde voorschriften, gemaakte afspraken en verdere door u aangeleverde informatie in het plan verwerkt worden. Laat u door ons informeren en adviseren over uw V&G-plan!