Vergunningsaanvraag/MER

Home Diensten Advisering milieu Vergunningsaanvraag/MER

Omgevingsvergunning aanvragen

Als u een project wilt ontwikkelen, krijgt u te maken met verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Sinds 2010 vallen een groot deel van de benodigde vergunningen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO). Enviso Ingenieursbureau adviseert en begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van uw omgevingsvergunning. Mochten de uit te voeren werkzaamheden onder het zgn. Activiteitenbesluit vallen, dan is er geen omgevingsvergunning noodzakelijk en kan er worden volstaan met een melding. Het is daarom belangrijk dat de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend. Wij staan u bij tijdens het gehele traject, van het vooroverleg tot aan het verkrijgen van de definitieve vergunning.

Overige vergunningen aanvragen

Het is mogelijk dat u voor het realiseren van uw project vergunningen nodig hebt die niet onder de WABO vallen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een ontgrondingsvergunning en waterwetvergunning. Ook vergunningen in het kader van de Monumentenwet, de Natuurbeschermingswet en ontheffingen van de Flora- en Faunawet vallen niet onder de WABO. Ook hierbij kan Enviso Ingenieursbureau u adviseren en begeleiden bij het opstellen en indienen van uw aanvraag.

Milieu Effect Rapportage (MER)

De milieu effect rapportage (MER) is een instrument dat de milieugevolgen van een bepaald plan of project in kaart brengt. Wanneer een project of activiteit mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu heeft is een project- of plan MER noodzakelijk. Ook kan het zijn dat er voor uw projectrealisatie geen MER uitgevoerd hoeft te worden, maar dat er wel een MER-beoordeling of vormvrije MER-beoordeling noodzakelijk is.

Enviso Ingenieursbureau adviseert u bij de bepaling tot de noodzaak van een MER of (vormvrije)MER-beoordeling. Enviso kan een notitie vormvrije MER-beoordeling of notitie MER-beoordeling voor u opstellen. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen van een MER-rapportage en de bijbehorende Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Afspraak maken?

Wilt u advies en ondersteuning bij de aanvraag van een omgevingsvergunning al dan niet met een milieu advies rapportage? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak, dan zorgen wij dat dit proces voor u zo soepel mogelijk verloopt.