Saneringsplan

Saneringsplan

Wilt u starten met een sanering? Dan dient u eerst toestemming te krijgen volgens de Wet bodembescherming (Wbb). In bepaalde gevallen vraagt u dit op een vereenvoudigde manier aan middels een BUS-melding. Komt uw saneringsproject hier niet voor in aanmerking of is maatwerk of een innovatieve aanpak wenselijk? Dan dient er een (deel)saneringsplan opgemaakt te worden. Enviso Ingenieursbureau helpt u hier graag bij. Wij vergelijken de uitvoeringsmogelijkheden van verschillende saneringsmethoden in een saneringsonderzoek of saneringsvisie. Vervolgens selecteren wij in overleg met u een optimale saneringsvariant en werken dit uit in een saneringsplan. In specifieke gevallen wordt overlegd met het bevoegd gezag. Een saneringsplan is daardoor veelal maatwerk.

Saneringsplan - Enviso

De inhoud

Het saneringsplan is een gedetailleerd document dat volledig is toegespitst op uw specifieke situatie. In uw saneringsplan kunnen de volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Concrete uitwerking van de saneringsvariant.
  • Afspraken over de saneringsmethode.
  • Beschrijving van het te behalen resultaat.
  • Planning.
  • Kostenraming van de werkzaamheden.
  • Eventuele afspraken tussen u en het bevoegd gezag.
  • Eventuele nazorgmaatregelen.

Saneringsplan aanvragen?

Enviso Ingenieursbureau helpt u graag bij het opstellen van een saneringsplan. Houdt u rekening met een proceduretijd voor goedkeuring van circa 15 weken. Wacht daarom niet te lang en neem zo snel mogelijk contact met ons op voor meer informatie over uw saneringsplan.