Plan van aanpak

Plan van aanpak

Een goed begin is het halve werk. Daarom starten sanerings-, sloop- en infrawerkprojecten vaak met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is ter voorbereiding van de uitvoeringstechnische werkzaamheden en geeft een duidelijk en transparant overzicht van wat er gaat gebeuren en wat u te wachten staat. Ten behoeve van de planvoorbereiding overleggen wij intensief met de bevoegde gezagen: gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Op deze manier zijn wij in staat eventueel geconstateerde kritische zaken direct, in goed overleg, te behandelen. Dit levert u veelvuldig winst op in het verdere traject van uw project!

Voordelen van een plan van aanpak

  • U krijgt een duidelijk en transparant beeld van de benodigde werkzaamheden.
  • U krijgt een globale indruk van de tijdsplanning en kosten.
  • Eventuele kritische zaken komen vroegtijdig aan het licht.
  • Door de tijdige constatering van kritische zaken kan dit direct behandeld worden, wat resulteert in veelvuldig winst in het verdere traject.

Plan van aanpak - Enviso

Plan van aanpak aanvragen?

Wilt u ook starten met een goed begin? Enviso helpt u graag bij het opstellen van een plan van aanpak. Vraag een adviesgesprek aan met één van onze milieuadviseurs.