Restverontreiniging

In bepaalde situaties is het wettelijk toegestaan dat (rest)verontreiniging in de bodem achterblijft. Hiervoor gelden echter strenge voorwaarden. De bodem wordt ten minste geschikt gemaakt voor de functie die na de sanering geldt en daarnaast dienen de volgende zaken zoveel mogelijk te worden beperkt:

  • het risico voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging;
  • de risico’s van het verspreiden van de verontreiniging;
  • de noodzaak tot het nemen van (nazorg)maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem na sanering.

Nazorg

In bovengenoemde situatie is het verplicht om te zorgen voor een nazorgplan of de maatregelen op te nemen in het evaluatieverslag van de bodemsanering. De verantwoording voor het nakomen van de nazorgmaatregelen ligt vaak bij de eigenaar. Enviso Ingenieursbureau heeft ruimschoots ervaring met diverse saneringssituaties en kan u adviseren over de nazorg. Bij de nazorgmaatregelen is het belangrijk dat deze voorkomen dat de achtergebleven verontreiniging leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem, die na de sanering is bereikt.

Nazorg - Enviso

Meer informatie over nazorg?

Wilt u meer weten over de gevolgen van restverontreiniging en uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de bijbehorende nazorg? Laat u informeren en adviseren door onze bodemspecialisten.