Grondwateradvisering

Home Diensten Advisering milieu Grondwateradvisering

Grondwateradvisering

Grondwaterverontreiniging is een actueel probleem op veel plaatsen in Nederland. Enviso Ingenieursbureau beschikt over de technische expertise voor het ontwerpen van maatwerk grondwaterzuiveringsinstallaties (GWZI). Naast het ontwikkelen van zuiveringsinstallaties voor uiteenlopende bodemsaneringsprojecten, verzorgen wij tevens de monsterafname van het influent en effluent. Op deze manier wordt het rendement van de zuivering bepaald en stellen wij vast of wordt voldaan aan de lozingsnorm.

Grondwateradvisering - Enviso

Ontwikkelen van grondwaterzuivering

Er zijn verschillende toepassingen op het gebied van grondwaterzuivering. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Oliebenzineafscheider (OBAS).
  • Bellenbeluchter.
  • Striptoren, al dan niet in combinatie met een zandfilter.
  • Ontijzeringsstap.
  • Actief koolfilter.

Welke toepassing(en) voor uw bodemsanering het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren. Aan de hand van een uitgebreide analyse geven wij u graag advies. De ontworpen zuivering wordt, in nauwe samenwerking met Van der Wiel Biogas BV, in een relatief korte periode aangevoerd of specifiek op maat gebouwd.

Advies inwinnen?

Heeft u te maken met grondwaterverontreiniging? Neem gerust contact op voor meer informatie en advies over grondwaterzuivering.