Grondstromenadvies

Home Diensten Advisering milieu Grondstromenadvies

Wat zijn grondstromen?

Onder grondstromen wordt verstaan het ontgraven, bestemmen, opslaan, vervoeren en storten van grond. Grondstromen komen veel voor bij bouw- en saneringswerkzaamheden en hiervoor gelden wettelijke regels. In het geval van vervuilde grond zijn er extra regels vastgesteld om te voorkomen dat de bodem (verder) verontreinigd raakt. Enviso heeft de juiste kennis en ervaring in huis om op een juiste manier met grondstromen om te gaan.

Grondstromenadvies

Bij het reguleren van grondstromen komt de nodige expertise kijken. Niet alleen dient u rekening te houden met de wettelijke procedures bij grondstromen, ook dient u te voldoen aan de verplichte registraties en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast vraagt de kwaliteitsborging bij onderzoeken, keuringen en certificering de nodige kennis en aandacht. Bij Enviso weten wij door jarenlange ervaring precies waar u allemaal op moet letten. Dankzij deze kennis zijn wij de juiste partij voor een correcte advisering, begeleiding en afhandeling van de procedures bij grondstromen.  Wij vergelijken voor u diverse verwerkingsalternatieven, zoals:

  • Hergebruik van grond- en bouwstoffen in eigen projecten.
  • Toepassing in projecten van derden.
  • Bewerkings- en reinigingsmethoden van (verontreinigde) grond.

In ons advies gaan wij altijd voor de meest kostenefficiënte en effectieve werkwijze.

Bodemonderzoek - Enviso

Grondstromen reguleren

Bij het reguleren van grondstromen wordt voor de kwaliteitsbepaling vaak gekozen voor partijkeuringen (BRL 1000). Binnen het Besluit bodemkwaliteit kan er echter ook op een andere manier worden omgegaan met diverse grondstromen, namelijk door gebruik te maken van bodemkwaliteitskaarten. Op deze kaart staat de bodemkwaliteit per gebied vermeld, in combinatie met een bodembeheersplan. Dit bodembeheersplan omschrijft tussen welke gebieden vrij grondverzet is toegestaan, zonder dat een partijkeuring noodzakelijk is. Met name voor gemeenten en terreinbeherende organisaties is dit een praktisch instrument, maar ook andere partijen kunnen er gebruik van maken.

Projectcertificering

Komen bij uw project grote hoeveelheden grond vrij? Dan is projectcertificering voor u een uitstekend alternatief. Voor een projectcertificaat stellen wij een plan van aanpak op conform BRL 9335 en het bijbehorende Protocol 9335-2. In het plan staan onder andere het plangebied en de organisatorische aspecten ten aanzien van de grondstromen beschreven. Met een beperkt aantal partijkeuringen, en dus minder kosten, kunnen uiteindelijk grotere partijen grond op de markt worden gezet.

Naast de hierboven genoemde projectcertificering hebben wij ook ervaring in de procescertificering conform BRL 9321 voor keurcompost.

Advies en ondersteuning nodig?

Wilt u meer weten over grondstromen? Neem dan contact op met onze bodemspecialisten voor een adviesgesprek.