BUS-melding

Besluit Uniforme Saneringen

BUS is de afkorting voor Besluit Uniforme Saneringen. Het is een landelijke regeling die in het leven is geroepen om eenvoudige, gelijksoortige saneringen in korte tijd af te ronden. Om te bepalen of een bodemsanering onder de noemer “eenvoudig” en “gelijksoortig” valt, zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld. Voldoet uw saneringsproject aan deze randvoorwaarden dan kan er worden volstaan met een BUS-melding.

BUS-melding Enviso BV

BUS-melding

Om vast te stellen of uw bodemsanering voldoet aan de randvoorwaarden van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), maken wij gebruik van een Рdoor de Rijksoverheid opgesteld Рstappenplan. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor een BUS-melding, zorgen wij dat de benodigde formulieren binnen korte tijd worden ingevuld en opgestuurd naar het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Zij keuren de BUS-melding binnen de vastgestelde termijn van vijf weken. Voor een tijdelijke uitplaatsing geldt een termijn van vijf werkdagen. Vervolgens kunt u bij goedkeuring starten met de sanering. Na afloop dient er bij het bevoegd gezag een evaluatieverslag aangeleverd te worden. Het opmaken en indienen van deze BUS-evaluatie verzorgen wij ook voor u.

BUS-melding niet mogelijk?

Indien blijkt dat een BUS-melding voor uw sanering niet volstaat, dan dient u een saneringsplan op te laten stellen. Een saneringsplan is veelal maatwerk. Enviso Ingenieursbureau is u hier graag bij van dienst.