Bodemsanering

Bodemsanering

Uw bodemsanering tot in de puntjes geregeld? Enviso Ingenieursbureau heeft ruime ervaring in het volledige bodemsaneringstraject. Wij adviseren u over alle mogelijke saneringstechnieken en bieden een totaaloplossing voor de gehele fase, vanaf het onderzoek tot aan de uiteindelijke oplevering en eventuele nazorg.

In-situ bodemsanering

Onder in-situ sanering wordt verstaan; de technieken die verontreinigingen uit de bodem verwijderen zonder dat grondverzet noodzakelijk is. Deze technieken passen wij met name toe op locaties waar grondsanering door middel van ontgraven zeer lastig tot niet mogelijk en/of kostenefficiënt is. U kunt daarbij denken aan omvangrijke grondwaterverontreinigingen en/of de de aanwezigheid van infrastructuur of bebouwing op de verontreinigde grond. Dankzij de beperkte verstoring van de bodem, blijft de bodemopbouw en structuur met in-situ technieken behouden.

Enkele voorbeelden van in-situ bodemsaneringstechnieken zijn:

  • Gestimuleerde microbiologische afbraak (aëroob of anaëroob).
  • Chemische oxidatie.
  • Persluchtinjectie.
  • Bodemluchtextractie.
  • Een combinatie van voorgenoemde technieken.

Ex-situ bodemsanering

Onder ex-situ sanering wordt verstaan; het ontgraven van verontreinigde grond en het onttrekken van verontreinigd grondwater. Deze zogenaamde conventionele methoden passen wij met name toe bij eenvoudige verontreinigingssituaties. Bij complexe situaties combineren wij ex-situ en in-situ methoden om zo tot een optimaal eindresultaat te komen.

Bodemsanering - Enviso

Meer weten over bodemsanering?

Onze adviseurs zoeken altijd naar een optimale saneringstechniek voor elke denkbare verontreinigingssituatie. Al in de planfase maken wij een betrouwbare inschatting van onder andere de saneringsduur, eindconcentraties en de kosten van bodemsanering. Laat u door ons adviseren over de afvoer van uw vervuilde grond.