Asbest in bodem of puin

Vandaag de dag is het gebruik van asbest verboden, maar dit was vroeger anders. In de vorige eeuw (tot aan 1993) waren de risico’s van dit bouwmateriaal niet bekend en daardoor is asbest destijds veelvuldig toegepast op en in gebouwen. Veel asbesthoudend materiaal is toen in de bodem terechtgekomen. Enviso heeft ruime ervaring op het gebied van asbest in bodem en puin en adviseert u graag over hoe hiermee om te gaan.

Asbest - Enviso 1

Asbestonderzoek

Middels een asbestonderzoek bepalen wij of uw bodem (volgens NEN 5707) of puin (volgens NEN 5897) is verontreinigd met asbest. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een verkennend asbestonderzoek en een nader onderzoek naar asbest. Wanneer bij het verkennend onderzoek asbest wordt geconstateerd, wordt afhankelijk van de omvang en situatie ook een nader onderzoek uitgevoerd. Het asbestonderzoek kan prima gecombineerd worden met een regulier bodemonderzoek conform NEN 5740. Onze uiteindelijke bevindingen verwerken wij in een rapport.

Adviesgesprek aanvragen?

Wilt u weten of uw bodem of puin is verontreinigd met asbest? Of wilt u advies over hoe om te gaan met asbestverontreiniging? Neem dan contact op met onze asbestspecialisten en laat u adviseren.