Directievoering

Home Diensten Advisering GWW Directievoering

Directievoering GWW

Bij een grond-, weg- en waterbouwproject wilt u uiteraard graag dat het project binnen de daarvoor gestelde termijn- en budgetplanning wordt gerealiseerd. Het toezicht houden en beheren van alle processen is de taak van de directievoerder. Deskundige directievoering is dan ook van essentieel belang. Enviso heeft ruime ervaring in het verzorgen van de directievoering bij saneringstechnische en civieltechnische projecten.

Wij behartigen uw belangen

Als wij de directievoering van uw project uit handen mogen nemen, dan behartigen wij uw belangen. Vooraf worden plannen vastgesteld en wij zien erop toe dat het volledige proces conform deze plannen verloopt. Door vroegtijdige signalering van eventuele afwijkingen wordt er, na goed overleg met de diverse belanghebbenden, direct ingegrepen en kan erger worden voorkomen. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan en wordt de voortgang optimaal bewaakt.

Directievoering - Enviso

Onze opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers voor directievoering behoren onder andere:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Projectontwikkelaars
  • Bedrijven
  • Aannemers.

Laat u ontzorgen

Door  het uitbesteden van de directievoering van uw project aan Enviso, waarborgt u de kwaliteit van het op te leveren resultaat. Maak vandaag nog een afspraak voor een oriënterend adviesgesprek.